X
Ecommerce Buyer

המרכז ליישוב מחלוקות בא לעזור לך להגיע לפשרה על מחלוקות וחובות כספיים מול גופים כאלו ואחרים כל זאת ללא שימוש בגוף 3 או אדם נוסף במחלוקת כל שעליך לעשות הוא לפתוח תיק חדש במערכת קונפליקט ולהגיש הצעה לפשרה במחלוקת במידה והמחלוקת הינה מחלוקת על חוב כספי יהיה עליך להגיש הצעה לפשרה על הסכום התשלום החודשי אשר הינך מעוניין להתפשר


פתיחת תיק חדש כניסה לחשבון
Ecommerce Buyer

המרכז ליישוב מחלוקות אונליין מאפשרת לתת פתרון לסכסוכים כספיים מחוץ לכותלי ביהמ"ש, ONLINE. זירת קונפליקט אינה מספקת שירותים משפטיים אלא מציעה פתרון סכסוכים באמצעות מנגנון הפשרה המהירה, אשר מבוסס על אלגוריתמים המאפשרים להביא את שני הצדדים המסוכסכים בניהם לפתרון בדרכי נועם,


חברה חדשה כניסה לחשבון

חדשות ועדכונים

חדש במערכת קונפליקט, יישוב מחלוקות והסדרי תשלום לחובות כספיים או לכל דבר אחר
יש לך מחלוקת כספית שהנך מעוניין לפרוס בתשלומים אך לקבוע את מחיר התשלום החודשי ?
פתח/י עוד היום תיק קונפליקט תחת הסדר תשלומים ותנסה להגיע להסדר על גובה התשלום החודשי לפתיחת תיק קונפליקט

*חינם !!!

פתיחת תיק והזמנה לצד השני כולל תגובתו הראשונה של הצד השני הנה בחינם
במידה ותרצו להמשיך בתהליך, העלות הינה :

  • ₪79 עבור הגשת הצעות פשרה ללא הגבלה למשך 30 יום