X

אודות קונפליקט

לראשונה בעולם האינטרנט מערכת ליישוב מחלוקות כספיות, מקוונת ללא התערבות של גוף או אדם נוסף

מערכת קונפליקט משמשת ככלי עזר ואינטגרציה בין שני צדדים אשר ביניהם מחלוקת כזו או אחרת. מטרת המערכת היא להביא את שני הצדדים המסוכסכים בניהם לפתרון בדרכי נועם ושמירת האינטרסים האישיים של כל צד וצד בקונפליקט ע"י שימוש במנגנון הפשרה המהירה הייחודי אשר מאפשר לכל צד להגיש הצעת פשרה לפי האינטרסים שלו.

מנגנון הפשרה המהירה

מנגנון הפשרה המהירה הינו מנגנון ייחודי אשר מבוסס על אלגוריתמים המאפשרים להביא את שני צדדים המסוכסכים בניהם לפתרון בדרכי נועם ללא התערבות של אדם נוסף או גורם צד 3 נוסף.

כיצד זה עובד ?

לאחר פתיחת במחלוקת חדשה מערכת קונפליקט תיצור עבורך קשר עם הצד השני ותזמין אותו למערכת קונפליקט.
לאחר עיון בפרטי המחלוקת ניתנת לשני הצדדים אפשרות להגיש הצעות פשרה בהתאם לאינטרסים האישיים של כל צד.
לאחר הגשת הצעתך לפשרה במחלוקת המערכת מעדכנת את הנתונים ותמתין עד להגשת הפשרה של הצד השני בתיק.
במידה ותהיה התאמה בין שתי ההצעות תפיק המערכת את מחיר הפשרה אשר יהיה מבוסס על ההצעות שניתנו ע"י שני הצדדים.
במידה ולא תהיה התאמה בפשרה המערכת תעדכן את הצדדים שהצעה נכשלה וניתנת לשני הצדדים אפשרות להגיש שוב הצעות פשרה.
אם לאחר 5 ניסיונות לא הצליחו הצדדים להגיע לפשרה, מציעה המערכת מחיר פשרה אוטומטי לאישור שני הצדדים על ידי ייחודיות המערכת ביכולות הפענוח של חוכמת ההמונים שלה להתחקות אחר הצעות הצדדים ולספק לצדדים הצעת פשרה אופטימאלית.
במידה והצדדים לא יסכימו למחיר הפשרה של המערכת, תינתן להם אפשרות להגיש שוב עוד 5 הצעות לפשרה, במידה ולא הושגה פשרה שוב המערכת תציע את הצעת וכך חוזר חלילה למשך 30 יום.
לאחר 30 יום המחלוקת נסגרת במערכת.

מה זה ODR - יישובי מחלוקות אונלייןODR הינו ענף לפתרון סכסוכים אשר משתמש בטכנולוגיה להקל על יישובי סכסוכים ומחלוקות בין הצדדים. הטכנולוגיה הינה בעיקר מערכות למשא ומתן גישור או בוררות או לעיתים השילוב של כל השלושה
ערך ב ווקיפדיה - Online Dispute Resolution