X

צילומי מסך מהזירה

פרטי התיק ונימוקי שני הצדדים מחולקים לכל צד

כניסה ראשית לזירת קונפליקט, תצוגת תיקים פתוחים סטטוס הצדדים ומידע נוסף

תצוגת עמוד פשרה שהקבלה בזירת קונפליקט, המחיר שהקבל וחלוקה לתשלומים לפי חודשים

עמוד הגשת פשרה פיננסי והגשת טווח מחיר הפשרה

תצוגת עמוד מרכזי לתיקים כגון פירוק שותפות, גירושים חלוקת נכסים וכדומה ם

עמוד פשרות לחלוקת רכוש פיננסי, ניתן להוסיף נכסים ללא הגבלה ובהתאם למחלוקת בין הצדדים

כיצד זה עובד ?

לאחר פתיחת תיק חדש מערכת קונפליקט תיצור עבורך קשר עם הצד השני ותזמין אותו לזירת קונפליקט.
לאחר עיון בפרטי התיק ניתנת לשני הצדדים אפשרות להגיש הצעות פשרה בהתאם לאינטרסים האישיים של כל צד.
לאחר הגשת הצעתך לפשרה בתיק המערכת מעדכנת את הנתונים ותמתין עד להגשת הפשרה של הצד השני בתיק.
במידה ותהיה התאמה בין שתי ההצעות תפיק המערכת את מחיר הפשרה אשר יהיה מבוסס על ההצעות שניתנו ע"י שני הצדדים.
במידה ולא תהיה התאמה בפשרה המערכת תעדכן את הצדדים שהצעה נכשלה וניתנת לשני הצדדים אפשרות להגיש שוב הצעות פשרה.
אם לאחר 5 ניסיונות לא הצליחו הצדדים להגיע לפשרה, מציעה המערכת מחיר פשרה אוטומטי לאישור שני הצדדים על ידי ייחודיות המערכת ביכולות הפענוח של חוכמת ההמונים שלה להתחקות אחר הצעות הצדדים ולספק לצדדים הצעת פשרה אופטימאלית.
במידה והצדדים לא יסכימו למחיר הפשרה של המערכת, תינתן להם אפשרות להגיש שוב עוד 5 הצעות לפשרה, במידה ולא הושגה פשרה שוב המערכת תציע את הצעת וכך חוזר חלילה למשך 30 יום.
לאחר 30 יום התיק נסגר במערכת.

אודות קונפליקט

לראשונה בעולם האינטרנט מערכת ליישוב מחלוקות כספיות, מקוונת ללא התערבות של גוף או אדם נוסף

זירת קונפליקט משמשת ככלי עזר ואינטגרציה בין שני צדדים אשר בניהם מחלוקת כספית או סכסוך כספית כזה או אחר. מטרת הזירה היא להביא את שני הצדדים המסוכסכים בניהם לפתרון בדרכי נועם ושמירת האינטרסים האישיים של כל צד וצד בקונפליקט ע"י שימוש במנגנון הפשרה המהירה הייחודי אשר מאפשר לכל צד להגיש הצעת פשרה לפי האינטרסים שלו.

מנגנון הפשרה המהירה

מנגנון הפשרה המהירה הינו מנגנון ייחודי אשר מבוסס על אלגוריתמים המאפשרים להביא את שני צדדים המסוכסכים בניהם לפתרון בדרכי נועם ללא התערבות של גוף נוסף או אדם נוסף.

חדשות ועדכונים

חדש במערכת קונפליקט, יישוב מחלוקות והסדרי תשלום לחובות כספיים או לכל דבר אחר
יש לך מחלוקת כספית שהנך מעוניין לפרוס בתשלומים אך לקבוע את מחיר התשלום החודשי ?
פתח/י עוד היום תיק קונפליקט תחת הסדר תשלומים ותנסה להגיע להסדר על גובה התשלום החודשי לפתיחת תיק קונפליקט

*חינם !!!

פתיחת תיק והזמנה לצד השני כולל תגובתו הראשונה של הצד השני הנה בחינם
במידה ותרצו להמשיך בתהליך, העלות הינה :

  • ₪79 עבור הגשת הצעות פשרה ללא הגבלה למשך 30 יום